Forhåndsbestilling

For forhåndsbestilling kan de benytte denne linken: www.fordebowlinghall.no/kontakt

Alternativt kan de kontakte oss på telefonnr. 577 20 972 i vår opningstid, eller ta kontakt på vår Facebookside.